Uslovi korišćenja sajta

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama.

Moj Svet d.o.o., Beograd
Adresa: Strahinjica bana 30/2, 11000 Beograd
Matični broj: 20775564
Poreski identifikacioni broj: 107291253
Pretežna delatnost: Turoperator
Ovlašćeno lice: direktor Milan Vuksanović

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje turoperator “Moj Svet” objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja. Turoperator “Moj svet” može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Turoperator “Moj svet” stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svojoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga, Turoperator “Moj svet” ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa ovog sajta jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj Interner stranici. Za dodatne informacije, molimo, obratite se zaposlenima.

Iako su se preduzele razumne mere opreza pri sačinjavanju informacija sadržanih na ovoj Internet prezentaciji, naglašavamo da iste nisu namenjene i ne treba da se koriste ili da se na njih poziva bilo koja transakcija obavljena u okviru poslovanja turoperatora “Moj svet”. Osobe koje su zainteresovane za bilo koji proizvod ili usluge turoperatora “Moj svet” a koji su predstavljeni na ovom sajtu, moraju kontaktirati agenciju kako bi se raspitali o svim uslovima i naknadama vezanim za pružanje određene usluge ili proizvoda.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi, turoperator “Moj svet” ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju turoperatora “Moj svet” na sopstveni rizik. Turoperator “Moj svet” nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe Internet prezentacije ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji Turoperator “Moj svet” neće biti odgovoran za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi

Linkovi sadržani na ovoj Internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica turističke agencije “Moj svet”. Povezane lokacije nisu pod kontrolom turoperatora “Moj svet” koji nije odgovoran za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih Internet strana. Turoperator “Moj svet” Vam omogućava ove veze/linkove radi pogodnosti dok uključenje bilo kojeg linka/veze ne implicira podržavanje takve lokacije od strane turoperatora “Moj svet”.

Autorska prava

Svi elementi na ovoj Internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i isklju čivo su vlasništvo turoperatora “Moj svet”. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica.