Dostupnost i cena hotela

Uputstvo

  • 1. Izaberite hotel (hotele možete filtrirati po podregionu, kao i po kategorizaciji smeštaja)
  • 2. Izaberite uslugu
  • 3. Izaberite datum dolaska u hotel
  • 4. Izaberite broj noćenja
  • 5. Izaberite broj putnika
  • 6. Ukoliko putuju sa Vama, izaberite broj dece, kao i njihove datume rođenja
  • 7. Kliknite na dugme “Pretraga”
  • 8. Pojaviće se lista slobodnih soba za odabrani termin; Izaberite odgovarajuću i kliknite na dugme “Rezervišite”
  • 9. Popunite Vaše podatke i kliknite na dugme “Rezerviši”
  • 10. Po izvršenoj rezervaciji dobićete potvrdni e-mail nakon čega će Vas kontaktirati služba prodaje


Pogledajte program putovanja