Temišvar

TEMIŠVAR je najveći grad Banata, leži na reci Begej i sedište je Županije Tamiš. Sa 412.753 stanovnika Temišvar je četvrti grad po veličini u Rumuniji. Poznat i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Temišvar je i najveći kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji. U gradu se nalazi sedište Eparhije temišvarske Srpske pravoslavne crkve, kao i Saveza Srba u Rumuniji. Grad se naziva i „Malim Bečom”, jer je grad veoma dugo bio pod Habzburgovcima i njegovo središte svojom arhitekturom i ambijentima podseća na stari deo Beča.

                                              T e m i š v a r
                                                Jednodnevni izlet,
                                                 02.03.2019.

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak sa dogovorenog mesta u 05:30 časova. Preko Pančeva, Vršca i graničnog prelaza Vatin stiže se u 160 kilometara udaljeni Temišvar. Sledi obilazak starog jezgra grada, Ćetatea, koji je najvećim delom svojim građevinama obeležio Laslo Sekelj, glavni gradski arhitekta sa početka 20. veka. Njegove impresivne građevine se mogu videti u svim delovima grada a posebno na Trgu Pobede i Trgu Ujedinjenja. Tu su i zdanja poznatih graditeljskih tandema tog vremena, Komora i Jakaba (zgrada Skontne banke na Trgu Ujedinjenja) i Felnera i Helmera (zgrada Opere na trgu Pobede). 
Pored ovih reprezentativnih građevina nastalih pod uticajem mađarske secesije tokom razgledanja Temišvara, na Trgu pobede ćemo još videti  Sabornu (rumunsku) crkvu Banatske mitropolije (1946.god) i kip vučice koja doji Romula i Rema a na Trgu slobode staru gradsku većnicu (sagrađenu 1734. godine, u baroknom stilu).  Stub kuge, rimokatolička katedralna crkva (građena između 1736. i 1774. god.), Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine) se nalaze na Trgu ujedinjenja. 
Slobodno vreme za individualnu šetnju, obilazak trznog centra Lulius mall i u 18 časova polazak ka Beogradu.
Dolazak u kasnim večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 1.290,00 dinara

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu

– razgledanje Temišvara sa vodičem
– usluge pratioca grupe (predstavnika agencije)
– troškove organizacije i vođenja aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– međunarodno zdravstveno osiguranje

– individualne troškove

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 7 dana pre putovanja

–  platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)

Organizator putovanja je Turistička agencija Moj Svet, licenca OTP br.71/2011. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Grčka 2019 - Hoteli