Sremskom ravnicom…

Sremskom ravnicom…

Jednodnevni izlet autobusom, 12.10.2019.
Manastir Fenek – Crkva Svetog Luke – Obedska bara – Muzej hleba

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak u 08:30 časova sa dogovorenog mesta. Put ka Jakovu i manastiru Fenek.

Manastir Fenek je muški manastir koji pripada sremskoj eparhiji. Nalazi se u blizini Jakova, 25 kilometara od Beograda. Manastirska crkva posvećena je svetoj mučenici Paraskevi. Prema narodnom predanju manastir je sagrađan u drugoj polovini 15. veka a osnovali su ga Stefan i Angelina Branković. Krajem 18. i početkom 19. Veka manastir Fenek je bio u centru nekoliko istorijskih događaja. U njemu su se 1788. sastali knez Aleksa Nenadović i austrijski car Josif II. Posle propasti Prvog srpskog ustanka 1813. u njemu su mesec dana boravili vožd Karađorđe i njegov sin Aleksa, o čemu postoji i spomen ploča. Tokom Prvog svetskog rata manastir je zapaljen a u Drugom 1942 godine gotovo sasvim razoren. Manastir je obnovljen 1991 godine kada je postao ženski manastir i tako je bio sve do 2006 godine kada je u njega došlo muško monaštvo sa monasima iz Sopoćana i Dečana. Manastir je danas zaštićen kao kulturno dobro od izuzetnog značaja.
Nastavak putovanja ka selu Kupinovo i crkvi Svetog Luke.

Crkva Svetog Luke u selu Kupinovu, koju je despot Đurađ u periodu 1450-1455. godine podigao kao pridvorski hram. Tada, kao i sada, bila je u pitanju skromna i svedena arhitektonska celina, jednobrodna građevina od kamena i opeke, koja se nalazila na drugoj strani mrtvaje i koja je sa utvrđenjem bila povezana mostom. Bogati rezbareni barokni ikonostas datira od pre 1780, veruje se da je delo osiječkog rezbara Jakoba Gerstnera, a oslikan je verovatno od strane Jakova Orfelina. Tekuće održavanje i dalja obnova vršeni su tek tokom perioda socijalističke Jugoslavije, a 1994. obavljena su tu i arheološka istraživanja i snimanja. Crkva Svetog Luke u Kupinovu pleni svojom hrišćanskom skromnošću i jednostavnošću, koja je posledica koliko verskih uverenja njenog ktitora toliko i prilika u kojima se Srpska despotovina u to doba, sredinom XV veka, nalazila.
Put vodi dalje do nekoliko kilometara udaljene Obedske bare.

Obedska bara, mit i legenda, poznata je širom sveta još od sredine XIX veka, od kada se o njoj ispredaju priče kao „raju“ za ptice. Nekada čuveni ornitološki rezervat, a danas Specijalni rezervat prirode, ovaj prostrani močvarno-šumski kompleks nalazi se uz reku Savu u južnom Sremu. Najveću vrednost područja čini autentičan splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma sa izuzetno bogatim diverzitetom ekosistema i vrsta, posebno onih ugroženih. Korito bare, na čijem su obodu sela Obrež i Kupinovo, se zbog svog oblika naziva „Potkovica“. Viši, kopneni deo, ispresecan vodenim depresijama i staništima starih hrastovih šuma naziva se „Kupinske grede“. Obedska bara je poznata zbog raznovrsnih močvarnih i šumskih staništa, brojnih vrsta sisara, riba, vodozemaca, gmizavaca, insekata i izuzetnog bogatstva flore, ihtiofaune i posebno ornitofaune.
Selo Pećinci se nalazi u blizini a u njemu će najpre biti organizovan ručak a zatim i poseta čuvenom Muzeju hleba Jeremija.

Muzej hleba “Jeremija”, u Pećincima, nastao je kao rezultat dugogodišnjeg sakupljačko-istraživačkog rada slikara Jeremije. Putujući po Srbiji, Jeremija slika ali i istražuje, sakuplja etnografske predmete, oruđa, mašine, zapisuje običaje. Početkom devedesetih godina odlučuje da svoju kolekciju predstavi javnosti i u tom periodu započinje izgradnju objekata u koje će, nekoliko godina kasnije, biti smeštene zbirke. Na prostoru od 1200 kvadratnih metara, u niz sukcesivno podignutih objekata, koje projektuje i realizuje sam Jeremija, smeštene su zbirke sa oko 2000 predmeta. Osnovna koncepcija muzejske postavke ima za cilj da pokaže put zrna pšenice od “zemlje, preko hleba, do neba” korespondirajući tako sa ciklusima Jeremijinih slika ciklus “Zemlja”, “Hleb” i “Nebo”.

Povratak za Beograd je planiran nakon posete muzeje. Očekivano vreme dolaska je oko 18 časova.

Cena aranžmana po osobi: 2.490,00 dinara

Cena aranžmana obuhvata:

– Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji i obilaske navedene programom
– Ulaznicu za Specijalni rezervat Obedska bara i jednočasovnu šetnju u pratnji lokalnog stručnog vodiča
– Ručak u hotelu Crystal**** u Pećincima (lovačka krem čorba, pilav sa svinjskim mesom, salata, hleb, baklava) http://www.crystalpecinci.com/
– Ulaznicu za Muzej hleba Jeremija u Pećincima
– Pratioca grupe tokom putovanja
– Troškove organizacije izleta

Cena aranžmana ne obuhvata:

– Piće tokom ručka
– Individualne troškove putnika

Način plaćanja:

– Po dogovoru

   

Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 45. Važe Opšti uslovi putovanja organizatora agencije Moj Svet.

Grčka 2020 - Hoteli